Peters Freude (03-G 212-1)
Abstammung:Geiser: Tetra White Henryi x Pizzazz 110Beschreibung:Div. VI, 170 cm, tetraploidZüchter:Dr. Jörg M. Giffei